Eğitsel Blog 9 – 11.Sınıf Biyoloji MEB Kitabının Değerlendirilmesi

11.sınıf MEB Kitabının hedefi; lise 11.sınıf fen-matematik bölümünde okuyan öğrencilerin  ünitelendirilmiş yıllık ders planında yer alan İnsan Fizyolojisi ve Komünite – Populasyon  Ekolojisine ait hedef kazanımlarına ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

Öğrenme türleri açısından değerlendirildiğinde; Kitap müfredatın öngördüğü tüm kazanımlara yönelik sözel bilgi içermektedir. Üniteye başlamadan önce verilen okuma parçaları öğrencilerin zihinsel becerilerine yöneliktir. Bu okuma parçalarında önceden karşılaşılmamış örnekler yer almaktadır. Ayrıca kitap içerisindeki bazı bölümlerin sonunda yer alan egzersizler öğrencilerin zihinsel becerilerini (örneğin; ayırt etme, problem çözme gibi) geliştirici yöndedir. Kitapta bire bir psikomotor becerileri geliştirici etkinlikler yer almamaktadır. Kitabın bu eksiğini tamamlama noktasında öğretmen hedef kazanımlar çerçevesinde laboratuvar ortamında diseksiyon çalışmaları, destek ve hareket sistemi bölümünde öğrencilerle eğlenceli fiziksel aktiviteler tasarlayabilir. Kitap öğrencilerin tutum  ve davranışlarına da rehberlik yapmayı öngörmüştür. Örneğin; bölüm başlarında ve sonlarında yer alan okuma parçaları ve araştırıyorum başlıklı egzersizler bu yönde tasarlanmıştır.

Giriş Davranışlarını belirlemek için gerekli etkinlikler planlanmıştır. Kitap, her bölüm başında yer alan okuma parçalarıyla ve hazırlanıyorum başlığı altında yer alan sorular ışığında öğrencilerin öğretime başlamadan önce neyi bilmeleri gerektiği yönünde kılavuz olmuştur.

Öğrenen Analizi yapıldığı, kitap içerisinde yer alan görsellerin renkli, açıklayıcı, dıştan içe detaylandırıcı ve uygulamalı etkinlikler içermesinden anlaşılıyor. Fakat öğrenme stilleri açısından kitabın eksikleri mevcut. Dinleme odaklı öğrenmeye alışkın öğrenciler açısından eksiklikler göze çarpıyor. Bu amaçla bölüm sonlarında veya ilgili konunun hemen altında video linkleri karekod ile verilebilir. Bu sayede öğretmen sınıf ortamında veya öğrenci kendi kişisel ortamında bu karekodu okutup kısa videolarla bilgilerini pekiştirebilir.

Bağlam Analizi kapsamında öğretim bağlamında ortam ve zaman detaylandırılmamış. Fakat transfer bağlamı açısından örneklere görseller eşliğinde yer verilmiş. Performans ortamının bağlam analizine bakacak olursak, öğrenen analizi üzerinden kısmi bilgi ve etkinliklere yer verilmiş. Bağlam analizinin yürütülmesi için gerekli olan görüşme, anket veya gözlem yöntemleri direkt olarak yer almamış fakat sorularla kısmi değerlendirilmeye çalışılmış.

Öğrenme Hedefleri doğrultusunda kitap öğretmene rehberlik etmiş ve öğrencileri yönlendirmiş. Öğrencilerin konuya odaklanmaları için bölüm başında yer alan hazır bulunuşluğu sağlayan okuma parçaları ve sorularla ayrıca bölüm sonunda yer alan etkinlikler ile yardımcı olmuştur. Kitap , bazı bölüm içeriklerinde öğrencilerin gerçek yaşamlarında istediği becerilere yer vermiştir. Kitapta öğrenme hedefleri, öğrenme aktiviteleri ve değerlendirme birlikte verilerek sihirli üçgen uygulanmış. Bölümler içerisinde koşul, kriter ve beceri bulunmaktadır.

Değerlendirme Araçları kapsamında bölüm başlarında sorulan sorular giriş davranışları testi şeklinde değil, ön test şeklinde hazırlanmıştır. Yani soruların içerikleri öğrencilerin neyi daha önceden bildiklerini gözlemlemeye yöneliktir. Bölüm sonlarında öğretimin başarısız olup olmadığını değerlendirmek amacıyla son test etkinlikleri tasarlanmıştır. Bu bağlamda açık uçlu sorular, boşluk doldurma, eşleştirme, çoktan seçmeli sorular şeklinde etkinliklere yer verilmiş. Kitapta çeşitli öğretim stratejilerine yer verilmiştir.

Kaynak: 11.Sınıf Biyoloji MEB Kitabı 2018

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s