Eğitsel Blog 10 – Ders Anlatmanın Püf Noktaları

Klasik Yöntemlerde ders anlatımı görseller eşliğinde düz anlatım modelini kapsar. Bu anlatım modelinde en önemli unsur olan öğrenen kitle ön planda yer almaz. Bu düz anlatım eğitim ve öğretimde ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olur.

Öncelikli olarak öğrenen kitleyi, hedef kazanımlara ulaştırmak adına Gagne’nin 9 adımına uygun ders planı hazırlamakta fayda bulunmaktadır. Ders planı hazırlarken Gagne’nin 9 adımından ilki ‘’dikkat çekmek’’ olacaktır. Bu aşamada öğrenciyi hedef kazanımları doğrultusunda anlatacağımız konudan haberdar etmemiz gerekir. Eğitmen, öğrencilerin ön öğrenmelerinin hatırlanmasını sağlar. Burada kilit bir aşama da uyarıcıları sunmaktır. Eğitimci tarafından öğrenme rehberi sağlanır ve öğrencinin performansı ortaya çıkarılır. Hedef kazanımlar çerçevesinde öğrencilerden dönüt sağlanır ve performans değerlendirilir. Tüm içerik hedef kitleye aktarıldıktan sonra kalıcılık sağlanır ve transfer güçlendirilir.

Bir mesajı hedef kitleye iletmek için Gagne’nin 9 adımı ile birlikte çok duyulu etkileşimli uygulamayla yazı, resim, ses ve video gibi dijital medya araçları da kullanmak çok önemlidir. Bu bağlamda Mayer’in bu konuda hem kelime hem resim kullanımının önemini vurgulamıştır. Bu konuda çoklu ortam ilkeleri önem arz etmekte ve bu ilkeler göz önünde bulundurularak ders planlanmalı ve sunulmalıdır.  

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s