Eğitsel Blog 6 – STEM Eğitimi İle İlk Buluşma

Her zaman bir kurumun öğretmeninin gelişimine önem vermesini ve bunun adına fırsatlar oluşturmasını takdir etmişimdir. Kurumum da bizlere buna benzer bir eğitim ortamı oluşturdu. Adı: STEM eğitimi…. Bir iki kez duymuştum fakat konu ile alakalı detaylı bilgim yoktu. Önceleri çok paniklemiş, dersime nasıl entegre edeceğim konusunda endişelerim olmuştu. Eğitim almaya başladıktan özellikle STEM eğitiminin ne olduğunu kavradıktan sonra aldığım eğitimin keyfine vardım. Bu sayede hedef kazanımlara ulaşmada endişelendiğim öğrencilerim bile hedef kazanımlara ulaşmıştı.

STEM eğitimi; Bilimin, teknolojinin, mühendisliği ve matematiğin bir araya gelip, disiplinler arası bir etkileşimle yaparak, yaşayarak  öğrenme modeli olduğunu keşfetmiştim. Bu eğitim modeli kendi branşım yani biyoloji dersi ile birebir uyumlu olması aldığım eğitimimi ve mesleğimi daha verimli ve keyifli hale getirdi.

STEM Eğitim modelinde; ilk önce hedef kitlenizi iyi belirlemeniz gerekmektedir ki verimli bir ders planı hazırlayabilesiniz. STEM ders planınız sınıf düzeyinizi ve ulaşmak istediğiniz hedef kazanım doğrultusunda konunuzu içermelidir.

STEM ders planında bilişsel süreç kazanımlarına yer verilmelidir. Bu kazanımlar hem merkezdeki branşa hem de diğer STEM disiplinlerine ait kazanımlar olmalıdır. Bu kazanımlar ile birlikte öğrencinin sosyal hayatta edinmesi gereken davranışları kapsayan sosyal ürün kazanımları da mutlaka eklenmelidir. STEM ders planında adında da yer aldığı gibi mühendislik kazanımları yer almalıdır.

Kazanımlar yazıldıktan sonra STEM dersi esnasında kullanılacak materyaller adet belirtilerek eklenmelidir. Seçilen materyallerin günlük hayatta kullanılan malzemelerden olması öğrencinin hayal gücünü artıracaktır.

Bir öğretmen STEM dersi planı hazırlarken muhakkak kaynaklardan faydalanmalıdır. Bu kaynaklar kitap, makale, tez, internet sayfaları, videolar olabilir. Kaynakların çeşitliliği ve zenginliği STEM ders planı daha da nitelikli kılacaktır.

Ders ile ilgili sınırlamalar getirilmelidir. Örneğin dersin ne kadar sürede bitmesi gerektiği, hangi ortam koşullarının niteliği gibi sınırlılık getirilmelidir.

STEM dersine katılacak her öğrenci için meslek ve sorumluluk var olmalıdır. Burada önemli olan iki unsur bulunmaktadır. Birincisi öğretmen meslek seçerken öğrencilerini iyi tanımalı böylece öğrencinin motivasyonunu artıracak meslekler seçilmelidir. İkincisi ise geleceğin mesleğine işaret etmelidir. Bu bağlamda öğretmenin meslek seçiminde üretken olması beklenmektedir.

STEM ders planının omurgası olan BTHP (Bilgi Temelli Hayat Problemi)’dir. Seçilen BTHP, birden çözümü olan 21.yy hayat problemi olmalıdır. Öğrenciye BTHP sunulurken videolardan, görsellerden faydalanılmalıdır.

Öğrencinin sunulan bu BTHP’ye çözüm üretebilmesi için öncelikle Bilgi edinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda öğrenciye; BTHP ve sınırlamalar ile ilgili hangi bilgiye sahip olduğu, konu ile ilgili hangi terim, kavram, kanun ve formülleri bildiği, hangi becerilere sahip olduğu, çözüm üretebilmek adına hangi yeni bilgiye ihtiyaç duyduğu, hangi araştırma, yöntem ve kaynakları kullanacağı gibi çeşitli sorular sorulmalıdır. Görsel ve videolar ile desteklenir.

Bilgi edindikten sonra  fikir geliştirme aşamasında öğrenciye çözüm olabilecek farklı fikirleri hangi yöntem ile geliştirecekleri, farklı fikirlerin neler olduğu ve hangi fikrin üretime dönüştürüleceği sorularak öğrenciye farklı bakış açıları sağlanır.

Çözüm odaklı seçilen fikir doğrultusunda ürün geliştirilir. Ürün geliştirilmesi kapsamında ürün taslağının izometrik kağıda aktarılması öğrenciden talep edilmelidir. Çizilen taslağın bilgi edinme ve fikir geliştirme sonuçları ile ne derece uyumlu olduğu öğrenci tarafından  sorgulanmalıdır. Ürünün denenmeye başlandığında neler gözlemlendiği ve bu gözlemler sonucunda nasıl geliştirilmesi gerektiği öğrenciye muhakkak sorulmalıdır. Böylece ürün test edilmiş olacaktır. Öğrencinin bu aşamasından sonra BTHP’ye çözüm niteliğindeki bu ürünü paylaşması ve yansıtması istenmelidir.

STEM Eğitimi kapsamında öncelikle kendi alanınızda yani branşınızda derinlik sağlamış olursunuz. Bu derinlik sizin ve dersinizin dinamizmini artırmış ve bununla beraber günceli ve teknolojiyi yakından takip etmiş olursunuz.

Kaynak: STEM Bilgi Edinme, Fikir Geliştirme ve Ürün Geliştirme defterleri

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s