Eğitsel Blog 5 – Eğitim Yöneticiliğinin Eğitimi

Eğitim yöneticiliği bir eğitim kurumunda eğitimin işleyişinden , yasal düzenlemelerin işleyişinden sorumlu olan kişidir. Bunları organize eden , görev paylaşımını yapan kişi olarak nitelendirilir. İyi bir eğitim yöneticisi dinleyen kişi konumunda olmalıdır. İlk önce olaylara kuş bakışı bakabilen ve insanlar arasındaki ilişkiyi dengede tutabilen kişi olmalıdır. Eğitim yöneticiliği çok parametresi , bileşenleri olan bir unsurdur. Burada veli, öğrenci, öğretmen arasında dengeyi iyi kurmalıdır. Ayrıca uymak zorunda olduğu yasal bir düzenleme bulunmaktadır. Bununla beraber  en önemli kısmı ise birey yetiştirme durumudur.

Bu bağlamda eğitim yöneticisi dinleyen olmalı , empati kurabilmeli. ‘’Ben ne yapıyorum ? Evet, ben birey yetiştiriyorum’’ diyebilmelidir. Ama bunu yaparken dengeyi de kurabilen kişi olmalıdır. Kurum kültürünü baz alarak bir rota , bir yol , bir planlama yapmalı o planlamaya göre öğretmenlerine, öğrencilerine ve velilerine rehber  olmalıdır.

Bu amaçla Eğitim Yöneticiliği Eğitimi olması gerekmektedir. Bu eğitim sadece yüksek lisans programı olarak sınırlı kalmayıp lisans düzeyinde de yerini almalıdır. Eğitim Yöneticisini eğitiminde, pedagojik formasyonun, yönetim stratejisinin, iletişim tekniklerinin, yönetmelik okuma becerilerinin kazandırıldığı bir lisans programı olmalıdır. Bir Eğitim Yöneticisi aynı zamanda bir içeriğin hedef kitleye nasıl aktarılacağına, öğretim ortamının nasıl tasarlanacağına vakıf olmalıdır. Dünyada var olan eğitim modellerini takip edip, günümüz teknolojilerini kullanarak toplumun kültürüne uygun çağdaş eğitim ve öğretim ortamları tasarlayabilmeli ve uygulayabilmelidir. Ve bu yetkinlik ve becerilerde Eğitim Yöneticiliği Eğitimi ile mümkün olacaktır.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s